Thisted jagtforenings hjemmeside

Møde ang. Jagtider d. 10. nov. 2011

 

Møde på Hørdum Kro om indstilling til de generelle jagt tider gældende fra 2013-2016.

Der blev rejst spørgsmål om alm sædgås særfredning her nordenfjords , og indstillingen er at fredningen ophæves totalt.

Hare : uændret jagttid, dvs 1/10- 15/12

Råvildt: jagttid øges til 1/10- 31/1

Ræv: uændret jagttid og regulering.

Mink: Øget indsats mht slagfælder.

Grævling: 1/9-31/1.

Fuglevildt:

Gæs pga alt for mange gæs generelt og kortnæbbet gås især, foreslås øget jagttid gældende fra 16/8-31/1

Dog i august min 400 meter fra større vådområder.

Agerhøns: 16/9-1/11, selvom de er pressede, mener man at jæger med stående hunde er dem der gør en indsats for agerhønen, og hvis jagttiden indskrænkes yderligere, kan man ikke afholde ordentlige prøver og dermed er der ingen der vil gøre en indsats for agerhønen og så er den for alvor truet.

Snepper: uændret jagttid

Hjejle: 1/9- 31/12

Stor regnspove: 1/9- 31/12

Enkeltbekkasin: 1/9-31/12

Hjortevildt udover råvildt:

Då og kalv: 1/12-31/12

Dåhjort: 1/1-15/1 ( kommer jo til at gælde fra 2014)

Kronhjort: Uændret

Hind: Uændret

Kronkalv: 1/10- 31/1

Snak om stiger / tårne, forslag om at der ikke skal være afstandskrav til naboskel.

 

Thisted jagtforening var repræsenteret ved Søren Viksø og Per Poulsen